Puhdas pohja

Pentu. Kaikki edessä, kaiken uuden alusta ja puhdas pohja. Siitä alkaa rakentaminen, hermoja raastava, huolta ja murhetta, palkitseva, pakkia ottava, opitun kumoava, osatun vahvistaja. Lähes maailman keskipiste ja napa. 

Tuure Turilas. Kaikkea hyvää matkallesi ja kärsivällisyyttä omalle ja lähipiirisi narunjatkeillesi ideoissasi, jotka eivät ole ehkä niin hyviä. Terveyttä ja pitkää ikää. Valloita oma maailmasi.  


Pentuenergiaa ei voita mikään. Se on niin... Alussa ja hetkessä olevaa. Sitten illalla miettii nukkavieruista Penni Pentusta katsoessa, kumpa kelloa voisi kääntää taakse, palata aikaan jolloin sekin oli vielä ihan pieni ja kaikki oli kutakuinkin hyvin. Tehdä pari matkan mutkaa toisin ja olla tässä nyt, siinä jossa suunnitteli ja luuli. 

Mutta Penni Pentusella on idoli ja esikuva. Se on pentunen joka juuri täytti 3vuotta ja on niin iso, vahva ja komea, ettei kukaan usko sen käyneen läpi sitä, mitä on. Se on Penni Pentusenkin matkan tavoite 💪 Osaajan asiaa

Vuotaminen koirankoulutuksessa!
- J. Kantoluoto


Vuotaminen ääntelemällä on eräs koirankoulutuksen ärsyttävimpiä ongelmia. Mikä pahinta, siihen vaikuttaminen tai puuttuminen yleensä vain pahentaa ongelmaa.

Vuotamiseen voi olla monia syitä, yhdessä tai erikseen. Syiden tunnistaminen on tärkeää.

Ensimmäiseksi täytyy muistaa, että koko lailla kaikkien ongelmien tai onnistumisten takana on ensisijaisesti suhde – hyvä, tai ongelmien esiintyessä enemmän tai vähemmän puutteellinen. Suhteen pitää olla niin vahva, ettei koira kyseenalaista ohjaajaa ja toisaalta luottaa ohjaajaan täysin. Tämä mahdollistaa ohjaamisen, jossa koira haluaa noudattaa ohjaajan ohjausta eikä pyri ohittamaan sitä. Luottamus puolestaan tuottaa harmoniaa ja ehkäisee stressin syntyä. Tällöin koiraa voidaan kouluttaa menestyksellisesti mahdollisimman positiivisin keinoin. Suhde määrittää, kuinka korkeassa energiassa koiraa on mahdollista kouluttaa ilman sijaistoimintoja.

Ongelmien takaa löytyy erilaisia syitä. Yksi tyypillisimmistä on se, että koira odottaa palkkaa tai jopa vaatii sitä. Se aiheuttaa turhautumista, joka johtaa vuotamiseen esimerkiksi haukkumisen tai vinkumisen muodossa.

Toinen ongelmien aiheuttaja on epäreilu ja stressiä tuottava koulutus, jolloin koira vuotaa pahaa oloaan.

Kolmas selvästi tunnistettava ongelma on se, että koiran tekninen kouluttaminen on epäselvää tai liian nopeasti ja epäjohdonmukaisesti etenevää. Tällöin koira vuotaa hämmennystään ja sitä, että sille on epämiellyttävää epäonnistua jatkuvasti.

Palkan odottamisesta aiheutuvien ongelmien yhteydessä täytyy nostaa esiin muutama asia. Nämä ovat ihan itse koulutuksella aiheutettuja.

Koira siirtyy itse palkkautumiseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että koira alkaa odottaa palkkaa ohjauksen aikana. Palkan odottaminen katkaisee ohjaajan ja koiran välisen kommunikoinnin, nostaa virettä ja tuottaa korkeavireiselle koiralle konflikteja ja turhautumista. Kun ohjaaja pyrkii saamaan koiran uudelleen ohjattavuuteen, tuotetaan lisää konflikteja. Tämä alkaa kuormittaa hermoja, minkä koira purkaa herkästi sijaistoimintoihin, kuten vinkumiseen ja haukkumiseen.

Patouttaminen palkkaan on yksi yleisimmistä vuotamiseen liittyvistä ongelman aiheuttajista. Sen tavoitteena on tuottaa korkeampaa virettä. Sitä patoamisessa tapahtuukin, mutta kuinka toivotulla tavalla? Ensimmäinen ongelma on se, että patoaminen tässä muodossa on konfliktitila ja näin ollen hermostollisesti jo kuormaa tuottava. Ja koska koiran mieli on palkkauksessa, käskyttäminen uuteen tehtävään tuottaa uuden konfliktin ja seuraava käsky taas uuden ja niin edelleen. Jos koiralla on korkea vietti, tulee koiran hermojen kasassa pitämisestä raja jossain vaiheessa vastaan. Toinen hankala puoli patouttamisessa on se, että onko toivottavaa, että koira ajattelee tottelevaisuutta tehdessään palkkaa, vai olisiko parempi, että se keskittyy ohjaamiseen. Eli hyvin suoritetusta tehtävästä annetaan korkeaviettinen palkka.

Toinen aika tyypillinen palkkautumisen tilaan opettava toiminta on, että koiraa palkitaan paljon yksittäisten tehtävien suorittamisesta. Tällöin koira rakentaa päähänsä kaavan siitä, että yksittäinen tehtävä tarkoittaa palkkaa ja koira siirtyy itse odottamaan palkkausta. Sama oire ja samat ongelmat kuin edellä, mutta koulutettu vähän erilaisella mekanismilla.

Hetsaaminen
Koiran hetsaaminen viettiin on reaktiivista toimintaa, jolla pyritään korkeaan energiaan. Oheistuotteena saadaan valitettavan usein se, että koira alkaa haastamaan ohjaajaa ja vaatimaan palkkaa. Kun koiraa palkitaan tässä tilassa, sille ilmaistaan suoraan, että hallitse sinä tilannetta, se jopa palkitaan. Se siis siirtyy ohjattavuudesta tilanteen hallitsijaksi. Se on melkoinen ristiriita tottelevaisuuden näkökulmasta, koska koira joka haluaa hallita ohjaajaa ei ole ohjattava eikä yhteistyöhaluinen. Tämä ei tarkoita sitä, ettei viettiä sinänsä voisi tehdä, mutta pitäisi tarkkailla mihin mielentilaan koira siirtyy. Aika harvojen ohjaajien suhde riittää siihen, että on varaa opettaa koira vaatimaan ja hallitsemaan. Itse en hetsaa koiraa koskaan reaktiivisesti, vaan palkkaan vietillä ohjattavuudessa olemisesta ja tehdystä työstä. Koira tekee vietin ihan itse, kun se saa olla stressitön ja itsevarma ohjaaja kanssa.

Kuormittaminen
Koiran kouluttaminen pitäisi olla mustavalkoista. Eli koira tietää mitä sen tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä. Joskus virheellistä käytöstä pyritään poistamaan kuormittamalla koiraa. Ongelmaksi muodostuu usein se, että ohjaaja kuormittaa koiraa omasta mielestään mustavalkoisesti, mutta koira ei ymmärrä asiaa samalla lailla. Se ei tiedä yksiselitteisesti, miten sen tulisi toimia, eikä sitä, mikä ei ole hyväksyttävää. Tällöin ohjaaminen tuottaa paljon stressiä joka purkautuu herkästi ääntelemällä.

Epäselvä opettaminen ja ohjaaminen
Koira haluaa onnistua ja oppiminen on sille palkitsevaa itsessään. Sille on tärkeää, että se pystyy oppimaan annetut tehtävät oikein ja se saa niistä ohjaajaltaan positiivisen palautteen. Ohjaaminen joka ei ole selkeää ja jossa ohjaaja ei ymmärrä koiran koulutustasoa ajaa koiran usein epäonnistumisiin. Kun koira ei onnistu, se kuormittuu ja kokee olonsa epävarmaksi. Lisäksi ohjaaja on tyytymätön ja se tuottaa lisää kuormittumista. Tämä aiheuttaa passivoitumista ja sijaistoimintoja.

Hermostollisen ääntelyn poistaminen kuormittamalla
Ääntelyä yleensä pahennetaan sillä, että siihen pyritään vaikuttamaan kuormittamalla. Esimerkiksi tilanteessa, jossa koira turhautuu, koiraa kuormitetaan ja käsketään olemaan hiljaa. Seuraavassa vastaavassa tilanteessa koira turhautuu, mutta turhautumiseen yhdistyy myös stressiä, jolloin hermot kuormittuvat vain enemmän. Mikäli koiraa ohjataan edelleen samalla tavalla eli vastataan ääntelyyn kuormittamalla, koira stressaantuu kerta kerralla enemmän ja se joutuu hermostollisesti koko ajan kovemmalle. Tällöin sen mahdollisuudet selviytyä tilanteesta heikkenevät koko ajan. Kaupan päälle saadaan melkoisia säröjä koiran ja ohjaajan väliseen suhteeseen.

Vuotaminen ja hermorakenne
En ole kovin innokas tuomitsemaan koiran hermorakennetta vuotamisen perusteella. Itse olen kohdannut koulutuksessa paljon koiria, jotka ääntelevät yllä mainittujen syiden takia. Kun ohjaaminen ja koiran mielentila on korjattu, äänteleminen häviää. Mielestäni ääntely onkin enemmän ohjaamiseen liittyvä kuin koiran ominaisuuksiin liittyvä ongelma. Itse olen saksanpaimenkoirien kouluttaja ja pohtinut ongelmaa eritysesti saksanpaimenkoirien näkökulmasta. Saksanpaimenkoiran maine ääntelevänä rotuna on mielestäni hyvinkin pitkälle itse koulutustavalla ja ohjaamisella aiheutettua. Tosin samat ääntelyä lisäävät ja sitä poistavat mekanismit toimivat mielestäni muihinkin rotuihin.

Mitä pitäisi huomioida?

Suhde – aina ja ikuisesti

Perusta koulutuksesi yhteistyölle

Opeta koiraa niin, että se pystyy oppimaan ja olemaan oppimistilanteessa itsevarma

Opeta koirasi palkkautumaan paljon laumavietin kautta. Ulkoisen palkan (=ruoka- ja saalispalkka) ja laumapalkan tulisi olla tasapainossa

Opeta koirasi keskittymään tehtäviin eikä palkkautumiseen, varsinkaan ulkoiseen palkkaan - Jos koira alkaa miettimään palkkaa, anna lisää tehtäviä. Kun koira alkaa taas keskittymään työhön voit palkata sen.

Palkkaa koiraa tasapainosta, Opeta sille tunnetilaksi aktiivinen keskittymien, ja keskittyminen nimenomaan oppimiseen ja työskentelyyn, ei palkkaan

Lue koiraa sen mielen kautta, älä vietin kautta

Kehu oikea-aikaisesti ja oikealla tunteella

Jos koira turhautuu tai hermostuu, palkkaa se, kun se tasapainottuu.

Jos koira siirtyy patoamiseen, palkkaa se, kun se purkaa patoamisen pois

Haasta koiraa sopivasti, että sen mielenkiinto on työssä eikä palkkautumisessa

Älä korvaa oppimiseen ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia vietillä, vaan opettele opettamaan paremmin ja luo parempi luottamus.

-Jari Kantoluoto.
Kopioitu monta kertaa luettavaksi itselle talteen FB:sta

Aivot narikkaan, eiku...

Ai että, yövuorot on ihan 💎

Nyt kun ei oo hevosia, on vaan ponit ja on helpompaa eikä tarvi kaikkia maailman huolia ja murheita kantaa hevosten yllä, voi vaan lähteä yövuoroon. Voi vaan lähteä vaikkei oo tehty pitkään aikaan mitään koska Kiran kipuongelmat. Nyt ongelmat alkaa olla hallinnassa - luojan kiitos, voi treenata pienesti ja hienosäätää. Voi korjata omia virheitä ja olla onnellinen että koirakin on siihen ihan valmis, korjaamaan sun virheitä. Se tekee ja innostuu ja on onnessaan kun saa vaan tehdä.

Yövuoroissa on hetket, jolloin kaikki muu unohtuu, edes siksi hetkeksi. Työ - vaikkakin se on nykyään niin rakas, murheet, jotka tuntuvat olevan vakiot, koti... On vaan yövuoro, koiruudet ja aivot narikkaan fiilis. Eikun ei. Ei kyllä oikeasti todellakaan. Herneet saattaa kulua kohta olemattomiin, niin kovin ne joutui taas pyörimään ympäri päätä. Joskus, aika useinkin tuntuu tyhmältä - koska ei osaa korjata heti, tai mielummin tehdä heti oikein ettei tarvisi korjata.

Kotiin ajellessa oli fiilis että kaikki on oikeastaan aika hyvin. Mutta sitten tuli mieleen Penni. Penni Menninkäinen. Pieni Harmaa, kaiken, jopa itsensä vastakohta. Kiihkomielinen sylikoira täynnä tulta ja tappuraa, polttavaa huomionkaipuuta ja rohkeaa itsenäisyyttä, turvaa hakevana. Kovuutta ja pehmeyttä, halua ja kyllästymistä. Pieni kovin rakas harmaa joka ontuu. Lepo ja lääkkeet ei nyt tällä kertaa auttaneet vaan lääkäriin on suunnattava, ottamaan vähän syvällisempiä kuvia. Kuvia jotka pistää aina pelottamaan silloin kun niiden aika on. Mitä paljastuu pintaa syvemmältä, se on se huoli jonka moni karvakorvan narunjatke tietää, raskaana ja painostavana. Mitä jos paljastuukin jotain mitä ei pitänyt. Meillä on nyt Pennin kanssa sen elämän tähän astisista pisin reissu edessä.

Ei saisi murehtia tulevaa, pitäisi elää tässä jossa Pennikin leikkii ja pistää kulmat kurttuun kun ei saa pomppia kumipallon lailla lumessa, nyt kun sitä kerrankin muutama päivä on.

Murheiden määrä on vakio. Ei siihen auta hevosten lähtö eikä unelmaduuni. Mutta niistä pitää saada irtiottoja ja muuta ajateltavaa. Sitten kun Pikku Pirunkin kipuongelmat on saatu kuriin, me tehdään niin ja noin ja korjataan niitä sitten taas, yövuoroissa 💙

Harmaa katsoo sieluun asti, vaikka peilin kautta 💖

Kun ei kiinnosta

Nyt se hävis, motivaatio, täältäkin. Aika pahaan aikaan vielä. Todella väärään. Ehkä se on nää kelit, tee tuolla sitten jotain kun koirat on nurin ja sikinsokin pinossa ulko-ovesta eteenpäin. (Miten on mahdollista ettei koirille ole vieläkään tehty omia icebugeja.) Ehkä se on se, ettei nyt oikein mikään suju, se vähäkään. Ehkä se on päämäärättömyys, ainakin vanhemman harmaan kanssa. Viiden vuoden BH-tavoite tuli saavutettua kaiken uskomattomuudenkin lopuksi. Mitäs sitte.

Nuoremman harmaan kanssa voi ottaa uuden viiden vuoden BH-tavoitteen, mutta se on niin kaukana ja välissä on NIIN paljon solmuja, muussakin kuin narussa. Ei ole ihan helpommasta päästä tuo, Kira on. Muistuttaa jotakuta tuo Penni Perkule, monessa. Mutta rakkaita ne on, tietysti. Maailman parhaita ja se on se tärkein, tietysti. Ehkä niiden kanssa on nyt vaan kiva olla, vastapaino ponihulluudelle.

Onneksi pian alkaa yövuoro. Sen on pelastettava tilanne, sen varaan kaiken lasken. Siitä se sitten taas lähtee!


Puhdas pohja

Pentu. Kaikki edessä, kaiken uuden alusta ja puhdas pohja. Siitä alkaa rakentaminen, hermoja raastava, huolta ja murhetta, palkitseva, pakk...